Home Bài hát Quảng Trị NET Feeds Đăng nhạc

Bài hát

Albums

Nghệ sĩ

Giới thiệu

Trang web được lập ra nhằm mục đích lưu trữ và chia sẻ những bài hát về quê hương Quảng Trị mến yêu.

Trang web được quản lý bởi diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị (quangtrinet.com). Diễn đàn tập hợp những người con Quảng Trị rộng rãi trên khắp cả nước, phát triển khá mạnh ở Đông Hà, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế... Và đặc biệt có rất nhiều hoạt động xã hội thiết thực và ý nghĩa: Xuân yêu thương, Dự án cơm 2000đ, Tiếp sức mùa thi, Đồng hàng cùng các em tới trường, Hơi ấm mùa đông, Trung thu yêu thương...

http://quangtrinet.com