Home Bài hát Quảng Trị NET Feeds Đăng nhạc

Thông tin

Ca khúc: Chào đường 9 anh hùng
Ca sĩ: Nhóm Sao Mai
Tác giả: Huy Thục
Lượt nghe: 1345

Lời bài hát

Tiếng súng nổ bên tê,
Anh chiến sĩ giải phóng Nam Lào
Rừng Trường Sơn vẫn ngân cao.
Lời ta ca ngợi chào đường Chín
Kia Mường Phìn – Sê Pôn  thân yêu đó
Có con đường rừng xanh thắm bao la
Cứ điểm Khe Sanh thẳng tới Đông Hà
Mừng mừng bài ca chiến thắng
Đây Tân Lâm quân giặc đang chết vùi
Kia Sa Mưu kho tàng xăng bốc cháy
Ào ào bão táp tiến công
Từ bản Đông cho tới cầu Sa Ki
Xe tăng Mỹ tan xác bên đường
Chào Lan Tường chiến thắng lừng vang
Giăng lưới lửa vây quanh
Đây Khe Sanh, đường Chín- Nam Lào
Đồn giặc kia bốc cao cao
Càng yêu sao bộ đội đường Chín
Đánh diệt gọn nơi nơi anh vây kín
Xác Mỹ ngụy ngập chìm dưới thung sâu
Dưới bàn chân anh giải phóng Nam Lào
Chào miền Nam đang xốc tới
Pháo ta bắn tan tành lũ cướp trời
Đây Khe Sanh kia đồi 456 (bốn năm sáu)
Ngập hào giặc chết khắp nơi
Rừng Trường Sơn vang tiếng kèn xông lên
Diệt giặc Mỹ trên khắp chiến trường
Chào quê hương vang khúc anh hùng ca
Hoan hô…chiến sĩ đường Chín ..anh hùng.
Hoan hô…hú….hây.!

Albums

Nghe nhiều